2021

One Dance Week 2021

09.10 — 24.10.2021

Като част от програмата на One Dance Week 2021, в Пловдив гостуваха Димитрис Папайоану с "Transverse Orientation", Compagnie Olivier Dubois с "Itmahrag", Катерина Андреу с "Zeppelin Bend", Христос Пападопулос с "Larsen C", Александрос Вардаксоглу и Дафин Антониаду с "Vanishing Point" и Силвия Грибауди с "Graces".

Паралелната ни програма включваше задълбочени онлайн лекции на Илиана Димади на тема "Онасис Стеги като приют на гръцките танцови творци" и гледната точка на Стериани Цинцилони на тема "Предвиждане на съвременната танцова сцена в Гърция". Във Френския институт в София прожектирахме документалния филм Auguri на Compagnie Olivier Dubois, режисиран от Оливие Паскал.

Програма

Dimitris Papaioannou (Гърция)
Transverse Orientation

Compagnie Olivier Dubois (Франция)
Itmahrag

Katerina Andreou (Гърция)
Zeppelin Bend

Christos Papadopoulos (Гърция)
Larsen C

Alexandros Vardaxoglou & Dafin Antoniadou (Гърция)
Vanishing Point

Silvia Gribaudi (Италия)
Graces

Паралелна програма

Онлайн лекция с Iliana Dimadi (Head of Dramaturgy, Onassis Stegi):

Onassis Stegi as the shelter of Greek dance makers

Онлайн лекция със Steriani Tzintziloni (PhD, University of Roehampton):

Envisioning the contemporary dance scene in Greece


Прожекция на документален филм Auguri, Compagnie Olivier Dubois

Режисьор: Olivier Pascal

Локация: French Institute in Sofia